โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

บทความ

  • “พึ่งตนเองได้ ชนะทุนนิยม ชนะฝรั่ง ชนะทั้งโลก” ธงไชย คงคาลัย หนึ่งใน ฅ ฅน ผู้ประสบความสำเร็จจากการใช้ศาสตร์พระราชาแก้วิกฤต
  • ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง : เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๔๙ อาชีพทำนา ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าว ปัจจุบันประสบความสำเร็จจากการคัดเลือกพันธุ์ข้าว และการสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการทำนา อาทิ เครื่องหว่านข้าวเปลือก เครื่องไถนาอัตโนมัติคนเดินตาม และการทำนารูปแบบใหม่ นาข้าวไฮเทค
  • อภิรัต สืบสงวน : ฅนพอเพียง ผู้ทิ้งร้านทองสู่ทุ่งรวงทอง
  • เพ็ชราทิพย์ คุ้มประยูร : สร้างเงินเก็บแบบสาวออฟฟิศ ด้วยน้ำยาอเนกประสงค์ลดสารพิษ
  • ชัยพร พรหมพันธุ์ : ชาวนาเงินล้าน จากจังหวัดสุพรรณบุรี ใครบอกทำนามีแต่จน
  • เจตน์ โศภิษฐ์พงศธร : ทายาทศรีเฟื่องฟุ้ง ต่อยอดธุรกิจ Horseshoe Point ด้วยความพอเพียง
  • ครูบาคำเดื่อง ภาษี : ต้นแบบเกษตรประณีต พึ่งธรรมชาติ พึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • กันธร ทองธิว : กับชุมชนเมืองโบราณ ๓ เจนเนอเรชั่น ตัวอย่างของฅนพอเพียง
  • ถั่วงอกเป็นผักเศรษฐกิจที่น่าสนใจ เฉพาะในกรุงเทพฯ มีการบริโภควันละ 200,000 กิโลกรัม นอกจากนี้เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะมีโปรตีน วิตามินและเกลือแร่เป็นผักชนิดเดียวที่ใช้เวลาเพาะเพียง 3 - 4 วัน จึงสามารถทำรายได้ดีกับผู้เพาะ แต่พบว่าถั่วงอกส่วนใหญ่ที่จำหน่ายนั้นมีสารเคมีปนเปื้อน เพราะผู้ขายต้องการสนองตลาดผู้บริโภคที่ชอบถั่วงอกที่มีความกรอบขาว และอวบอ้วน ...