โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

ธงไชย คงคาลัย : ปลดหนี้ ๕๐ ล้านด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“พึ่งตนเองได้ ชนะทุนนิยม ชนะฝรั่ง ชนะทั้งโลก”

ธงไชย คงคาลัย หนึ่งใน ฅ ฅน ผู้ประสบความสำเร็จจากการใช้ศาสตร์พระราชาแก้วิกฤต ผู้ซึ่งเคยเดินตามแนวทางทุนนิยมจนก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบริษัทด้านการเกษตรชั้นนำของประเทศ เคยฮึกเหิมลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ด้วยความมั่นใจจากรากฐานความรู้ และชั้นเชิงธุรกิจ แต่แล้วกลับได้ความล้มเหลวและหนี้สิน ๕๐ ล้านเป็นรางวัล

"ว่าวขึ้นสูงโดนลมโต้บ้าง...ธรรมดา" และ “ความรู้อยู่ในธรรมชาติ ใครค้นหาเจอก่อนคนนั้นชนะ” คำกล่าวจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เตือนให้สติกลับคืนมา เขามุ่งมั่นแก้ไขปัญหา โดยทบทวนความรู้ จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ พลิกฟื้นชีวิตโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง และมุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “กำหนดราคาพืช-สัตว์ได้ แก้ปัญหาดินเปรี้ยว โดยไม่ใช้ปูนทุกชนิด พึ่งพาตนเอง ๕ ด้าน ไม่ใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงสัตว์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และยาเคมีในการทำการเกษตรเลย

• ภูมิปัญญาไทเหนือกว่าภูมิปัญญาชาวต่างชาติ
• พึ่งพาตนเอง ๕ ด้าน ลดต้นทุนได้ถึง ๘๕%
• หมดหนี้ มั่นคงระยะยาว และมีความสุข

 

เทปบันทึกรายการ ๑๐๘ วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ ๑๐๔ http://youtu.be/Um4KL2LZ4zI

เทปบันทึกรายการ ๑๐๘ วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ ๑๐๕ http://youtu.be/EXcS2FCybHI

 

แหล่งที่มา: 
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง