โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

ผู้ก่อตั้ง

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

ประวัติและผลงานของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร

ประวัติส่วนตัว

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2497 ที่ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรคนที่ห้าของนายบุญมา นางทองเปลว ศัลยกำธร มีพี่น้องรวม 5 คน คือ

 1. พลเอก ดร.สมศักดิ์ ศัลยกำธร ปัจจุบันอุปสมบทอยู่
 2. นาย สมปอง ศัลยกำธร ถึงแก่กรรม
 3. นางสมจิต มั่นศรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 4. นายกมล ศัลยกำธร ประกอบอาชีพส่วนตัว

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร สมรสกับนางมาลิน ศัลยกำธร เมื่อปี พ.ศ. 2528 มีบุตรี 2 คน คือ

 1. นางสาวณัฏฐา ศัลยกำธร จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎ
 2. นางสาวนลิน ศัลยกำธร กำลังศึกษาอยุ่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบันนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ที่อยู่ 114/1 หมู่1 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่อยู่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การศึกษา

 • ปริญญาเอก - วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
 • ปริญญาโท - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มัธยมศึกษา - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ โรงเรียน ประชาสงเคราะห์ (หัวไผ่) จ.ชลบุรี
 • ประถมศึกษา - โรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัด ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดสนามจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ

 • ปี ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทาน เหรียญตราส่วนพระองค์ คือเหรียญฯ รัตนาภรณ์
 • ปี ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการเกษตร จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
 • ปี ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตร อินทรีย์ จากชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย
 • ปี ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภท บุคคลครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๐ ได้ รับรางวัลคนดีมีคุณธรรม อ.บ้านบึงจากสมัชชาคุณธรรม จังหวัดชลบุรี
 • ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัล “คนดีศรีราม” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัล “คนดีตามรอยพ่อ” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี ๒๕๕๑ ได้รับรางวัล “คนดีศรีนวล” จากสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ

การอบรม

 • หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • กระบวนการ วางแผนวิเคราะห์โครงการและติดตามประเมินผลสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • Project Management KEPNER TREGOE
 • Problem Solving and Decision Making KEPNER TREGOE

การสัมมนาและดูงาน

 • Mangrove Forest Management in Bangladesh
 • Vetiver Workshop in Malaysia
 • Agriculture Development in Hong Kong
 • Natural Farming Development in Japan
 • Natural Resource Management in China
 • Organic Fertilizer Processing in Iowa University, USA.
 • Social Movement for Organic Farming, USA.
 • Organic Fertilizer Processing in China
 • Organic Farming in Mexico

ตำแหน่งทางสังคม (ปัจจุบัน)

 • ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
 • ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 • ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร English Program โรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา
 • กรรมการสมาคมตำรวจตระเวณชายแดน
 • กรรมการมูลนิธิสวัสดี
 • กรรมการชมรมเกษตรชีวภาพแห่งประเทศไทย
 • กรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์เกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ที่ปรึกษาชมรมกสิกรรมธรรมชาติทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร
 • ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา
 • จัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

ตำแหน่งทางสังคม (อดีต)

 • ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม)
 • นายกสมาคม พัฒนาสังคม/ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (พล.ท.สุนทร โสภณศิริ)
 • ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ผู้อำนวยการ สถาบันราชพฤกษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการราชพฤกษ์
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
 • ที่ปรึกษา มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

ประสบการณ์การทำงานด้านราชการประจำ

 • ผู้อำนวยการกองประเมินผลและข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี
 • หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ ภาค 1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองวางแผนเตรียมความพร้อม ด้านเศรษฐกิจ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • นักพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • กรรมการโครงการบึงมักกะสัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ที่ปรึกษากองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจการพลเรือน (ประจำกองทัพภาคที่ 1)

ประสบการณ์ในวงการการศึกษา

 • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก
 • อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก
 • อาจารย์พิเศษและผู้บรรยายพิเศษ
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Asian Institute of Technology (AIT)
 • สถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกลาโหม
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ผู้นำการก่อตั้งโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ในฐานะประธานเบญจภาคี โครงการเศรษฐกิจพอเพียง)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้นำการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นแห่งแรก
 • ประธาน กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ผู้นำปฏิรูปการศึกษา นำร่อง และได้รับการประเมินเป็นอันดับ 1 ใน 600 โรงเรียนปฏิรูปการศึกษานำร่อง
 • ก่อตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างงานที่รับผิดชอบ

 • จดบันทึกพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดทำแผนงานสนองพระราชดำริ ติดตาม ประเมินผลและประมวลผลงานสนองพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆ ถวายรายงาน
 • โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
 • โครงการ ทฤษฎีใหม่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (จัดหาที่ดินและพัฒนาทฤษฎีใหม่)
 • โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
 • โครงการ ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • โครงการ วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • โครงการ เกษตรธรรมชาติธุดงค์สถานถาวรนิมิตร จังหวัดนครนายก
 • โครงการ ปรับปรุงบึงมักกะสัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล (แก้มลิง)
 • โครงการแก้ปัญหากรุงเทพฯ ทรุด
 • โครงการ บำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติบึงพระราม 9
 • แผนเตรียมความพร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
 • แผนเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ เพื่อเผชิญปัญหาด้านการขาดแคลนอาหาร
 • โครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก
 • ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 • โครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าละอู บนเขาพะเนินทุ่ง จังหวัดเพชรบุรี
 • โครงการ อนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝก
 • วาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

งานจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมจัดตั้งศูนย์เครือข่าย 57 ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมของเครือข่ายแล้ว  62 ศูนย์ฝึก

งานฝึกอบรม

จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

 • หลักสูตร “พัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” (3 วัน 2 คืน)
 • หลักสูตร “พัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” (5 วัน 4 คืน)
 • หลักสูตร พัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (ติวเข้ม)
 • หลักสูตร พิเศษ “Crisis Management Survival Camp”

งานพัฒนานโยบาย และงานวิจัย

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ กสิกรรมธรรมชาติรวมทั้งการสานต่อและร่วมพัฒนานโยบายเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 25474 สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันวิจัยสภาพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สภาผู้นำชุมชนแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานผลิตสื่อ และสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่แนวคิดเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง สื่อต่างๆ ที่ได้จัดทำแล้ว

 • หนังสือ, แผ่นพับ, สติกเกอร์, เสื้อ “คืนชีวิต ให้แผ่นดิน” สื่อโทรทัศน์
 • รายการเจาะใจ ออกอากาศทางช่อง 5 ปี 2544
 • สื่อละคร เรื่อง แผ่นดินหัวใจ ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการคนหวงแผ่นดิน ตอน คืนชีวิตให้แผ่นดิน ออกอากาศทางช่อง11 วันที่ 23 ก.ย. 49
 • รายการจารึก ไว้ในแผ่นดิน ออกอากาศทาง ช่อง 5
 • รายการคิดได้ไง ออกอากาศทาง ช่อง 11
 • รายการหนึ่งสมองสองมือ (ASTV 5) วันที่ 15 พ.ย. 49 ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 พ.ย. 49 ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 • รายการกรองสถานการณ์ ออกอากาศทาง ช่อง 11
 • รายการฅนพอเพียง ออกอากาศทาง ช่อง 11
 • รายการ ปราชญ์เดินดิน ตอน ต้น....กล้าของแผ่นดิน ออกอากาศทางช่อง 9
 • รายการทองหลังพระ ออกอากาศทาง ช่อง 5
 • รายการ ยุทธการพอเพียง ออกอากาศทางช่อง 9 สื่อสิ่งพิมพ์
 • เขียนบทความ ให้สัมภาษณ์ และ ตอบคำถามในสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิวารสารการเกษตร เช่น เกษตรชีวภาพ ชีวจิต
 • เขียนบทความ หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก คอลัมน์ “พอแล้วรวย” ฉบับทุกวันเสาร์

จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวคิดเกษตรอินทรีย์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • งานทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม 2548 ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และออกร้าน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • วาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์
 • มหกรรมเกษตรอินทรีย์ โคราช
 • งานชุมนุมชาวนาข้าวอินทรีย์
 • Rally สู่ชุมชนเพื่อคนรักสุขภาพ เส้นทาง กรุงเทพฯ –มาบเอื้อง- สีคิ้ว
 • งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมเวทีเสวนา และจัดนิทรรศการของมูลนิธิฯ ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 2549
 • ร่วมกับกรมตำรวจในงาน “กาชาด ปี2549” จัดซุ้มนิทรรศการ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนอัมพร โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ โดยร่วมจัดนิทรรศการของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ในเดือนพฤษภาคม 2549 ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน กทม.
 • ร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและประชาชน จัดมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25-30 ก.ค. 49 ร่วมจัดนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดโดยกรมพัฒนาที่ดิน
 • งานทอดผ้าป่า “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงไทย - กัมพูชา” ระหว่างวัน ที่ 9-11 พ.ย. 49 เพื่อจัดหาทุนสร้างศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ กรุงไพลินตามแนวพระราชดำริ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการกรุงไพลิน ประเทศกัมพูชาและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์, ธกส.
 • งานถวายข้าวอินทรีย์และพันธุ์พืชพื้นเมือง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สืบต่อเป็นทานแผ่นดิน ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 2-5 ธ.ค. 49
 • งานทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้ แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 50 ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

งานวิชาการ

งานวิจัย

 1. งานวิจัย ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 2. งานวิจัยหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้บัตรเครดิต”
 3. การศึกษาเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยอาศัยเครือข่ายพระสงฆ์
 4. งานวิจัยหัวข้อ “ศึกษาเปรียบเทียบเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์”

งานพัฒนา หลักสูตรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสถาบันการศึกษาดังนี้

 1. หลักสูตร “กระบวนและขบวนการพัฒนาสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในระดับปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 2. หลักสูตร “ขบวนการเศรษฐกิจพอเพียง” มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 3. หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 4. พัฒนาหลักสูตรให้กับโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี และอบรมครูและผู้บริหารในการพัฒนาหลักสูตรวิชาเศรษฐกิจพอเพียงรวม 100 โรงเรียน

งานด้านนโยบาย

 • งานสร้างนโยบายเกษตรอินทรีย์ไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ 26 หน่วยงานรัฐ
 • ร่วมยกร่างแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ
 • ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
 • ความร่วมมือ 5 ภาคี เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับระหว่างประเทศ

เป็นศูนย์ศึกษาดูงานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับตัวแทนระหว่างประเทศ 24 ประเทศ โดยประสานงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทน 16 ประเทศ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริทางเลือกใหม่เศรษฐกิจพอเพียง

ความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการกรุงไพลิน ประเทศกัมพูชา และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์และ ธกส. ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกรุงไพลิน” ขึ้นที่ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2549 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)