โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

TERA Founder's Packs Now Available

Gamers patiently waiting for its highly anticipated launch of TERA on consoles may want to know that for TERA Founder Packs are currently available to purchase to supply players with a small head start and a little additional gear. Check out the Tera Gold Founder's Packs overview trailer below to find out more about what you may expect from the bundles.

TERA is a brand new breed of MMO, mixing True Action Combat using the huge game world and deep social interactions of a roleplaying sport. "Purchase some of four TERA Creator's Packs to start playing Head Start at the moment! You will also unlock things such as an exclusive bracket, pets, and more. TERA is totally free to perform beginning April 3rd 2018"

Made by developer Bluehole TERA originally launched on PC systems back in 2012 and if they will bring the massively multiplayer online role-playing game built on the Unreal Engine 3 two consoles first next month. TERA officially launches for PlayStation 4 and Xbox One on Tuesday, April 3. On that date, TERA will be free to download and play in the PlayStation Store and Xbox Store. But be cautioned on launch day that the Xbox One customer is a massive 48.2 GB to download, while on PS4 the launch client is about a 42 GB download.

More news from mmoak.com/Tera-Gold.html