โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

ประชุมจัดตั้งชุมชนใหม่มาบเอื้อง ครั้งที่ ๒

ชุมชนใหม่มาบเอื้อง...

นัดประชุมครั้งที่จันทร์ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.ขอเชิญประชุมทั้งสมาชิกที่ลงชื่อแล้ว และผู้ที่สนใจประชุมครั้งที่ผ่านไปแล้ว... มีผู้ลงชื่อร่วมตั้งชุมชนทั้งหมด ๑๙ บ้าน คงเหลือ ๑๔ แปลง 

 

สำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านมาเห็น โดยสรุปคือ อ.ยักษ์ ดำริจะสร้างชุมชนแห่งใหม่ขึ้น บนพื้นที่ ๑๑ ไร่ ทำเล "ตรงข้ามมาบเอื้อง" แค่ข้ามถนน... 

ตรงนี้จะสำหรับ ลูกศิษย์ลูกหา ที่มาอบรมแล้วไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
หรือคนที่ต้องการมาอยู่ใกล้ๆ ร่วมกัน เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มีศีลธรรม ทำกสิกรรมเพาะปลูก จะมีคลอง มีลำธารไหลผ่านหลังบ้าน มีโคก-หนอง-นา แม้หน้าน้ำก็จะไม่เดือดร้อน หรือหน้าแล้ง ก็จะมีน้ำพอใช้

อนาคตก็จะมีพลังงานไฟฟ้า น้ำไฟมีใช้เอง มีโฮมสคูล สอนเด็กๆของเราเอง มีศาลาธรรม ลานธรรม เป็นบ้าน-วัด-โรงเรียน
แล้วทำกสิกรรมแล้ว มีทรัพย์ก็จะไม่เก็บไว้เฉพาะตน แต่จะแบ่งให้เป็นส่วนกลางอย่างน้อย ๓๐% ให้มันมีความเจริญขึ้นๆ แก่ชุมชน

ทรัพย์บนดินเราก็จะสะสม อนุรักษ์ต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆไว้ในบ้าน ได้กินได้ใช้ ใต้ต้นไม้ก็จะมีสมุนไพร มียารักษากันแบบบ้านบ้าน 
ในยามวิกฤติไม่เพียงแต่จะพึ่งพาตนเองได้ แต่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนจำนวนมาก

ถ้าฟังแล้วเหมือนฝันที่คุณเคยวาดไว้... 
ก็ถามใจคุณเองว่า พร้อมจะทำจริงๆหรือยัง

@@@

ใบสมัครhttps://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFl4RGVBaUF5ZGRCTHVXa29yUGtkMmc6MQ#gid=1

รายละเอียดในจดหมายเชิญประชุม ๑:https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/%E0%B8%88/393141377410125

สถานที่: 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
วันที่: 
๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.
แหล่งที่มา: 
มาบเอื้อง