โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

Navigation

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์ฯ มาบเอื้อง ๐๓๘-๒๖๓๐๗๘ (แผนที่)


User login

งานชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษามหาราชา

แผนผังการจัดงาน

 

กำหนดการ : งานชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษามหาราชา

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ - วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สถานที่ : วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น.       โต๊ะลงทะเบียน – พัฒนาจังหวัด

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.      การแสดง สะล้อ ซอ ซึง ของยุวชนชาวสระบุรี

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.      ตำนานวัดมงคลชัยพัฒนา การกลับมาพบกันอีกครั้งของบุคคลในตำนาน

 • ดร.วิวัิัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
 • ลุงสมจิตร ท้าวครุฑ เจ้าของที่ดิน
 • อ.สันติ กางกร อดีตครูใหญ่ วัดมงคลชัยพัฒนา

๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.     ประชันทำอาหารพื้นบ้าน แข่งแกงไก่พริกดำ ณ ลานวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.     ชมการนำเสนอความสำเร็จจากนิทรรศการ 13 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   

                                ณ ลานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๑๔.๓๐ น.                 ปราชญ์ ๔ ภาค ร่วมงานบุญตักบาตรดอกเข้าพรรษา

                                ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี

                                (ปราชญ์ที่มาร่วมชุมนุมเดินทางไปด้วยรถส่วนตัว)

๑๖.๓๐ น.                 ประเพณีพื้นบ้าน ลานบุญ ลานธรรม (ลานวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน)

 • กลองยาวไทยวน
 • รำกลองยาว

๑๗.๓๐ น.                 การแสดงของลูกหลาน ชาวสระบุรี

 • รำถวายพระพรตามประเพณีโบราณ (โปรยดอกไม้)

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.     พิธีเปิดงาน ชุมนุมปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ๘๔ พรรษามหาราชา

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

๑๙.๐๐-๑๙.๓๐ น.     พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

๒๐.๓๐-๒๑.๐๐ น.      การแสดง ๔ ภาค ปะทะวัฒนธรรมพื้นบ้าน

 • รำสี่ภาค ระยะเวลา 15 นาที
 • กิจกรรมมอบรางวัล ผู้แต่งกายสวยงาม
 • การแสดงจากเมืองโบราณ
 • สะล้อ ซอซึง
 • รำเซิ้ง ไทยลาว
 • ชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง รากเรา จากทีม ป๊อบ อารียา  

 

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗.๐๐-๘.๐๐ น.        กิจกรรมทางศาสนา ลานบุญ ลานธรรม

 • ตานขันข้าว
 • สะล้อ ซอ ซึง

๘.๐๐-๙.๐๐ น.        รับประทานอาหารร่วมกัน กินข้าวปิ่นโต วิถีวัฒนธรรมไทย

๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.      เสวนาเรื่อง “ภารกิจรักษ์ลำน้ำ”

 • ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
 • ทิสา ปาโมกข์
 • ปัญญา ปุลิเวคินทร์
 • ร่วมขบวนกิจกรรมรณรงค์เปิดโครงการความร่วมมือ
 • รักษ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก ณ สะพานอำนวยสงคราม

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.     สาธิตการทำปราสาทผึ้ง-แทงหยวก

๑๒.๓๐ น.                ปิดเวทีกลางเพื่อให้เข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ

 • การละเล่นพื้นบ้าน
 • กิจกรรมการสาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผ่าน ๙ ฐานเรียนรู้ (ทีมโมบาย ยูนิต)
 • เยี่ยมชมนิทรรศการและการออกร้านของร้านค้า บริษัท ห้างร้านต่างๆ
 • สาธิตการทำเครื่องจักสาน พัดไม้ไผ่ ตะกร้า กระบุง เข่ง สุ่มไก่
 • หมอนวดสมุนไพร
 • สาธิตการทำขนมพื้นบ้าน ไข่หงส์ เนียม กร ข้าวแต๋น
 • แข่งทำขนมครกแคะ

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.     ชุมนุมปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดินสยาม (เสวนาความสำเร็จของปราชญ์ ๔ ภาค)

๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.     พ่อบุญเต็ม นำเสนอเรื่องการจัดการน้ำในพื้นที่อีสาน (อยู่ระหว่างประสานงาน) 

 • ลุงทองเหมาะ แจ่มแจ้ง (ปราชญ์ด้านข้าว)
 • กำนันเคว็ด ประวิช ภูมิระวิ แห่งชุมชนตำบลวังตะกรอ
 • เหนือ : (อยู่ระหว่างการประสานงาน)
 • อีสาน : พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว
 • ปราชญ์สระบุรี: (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.    กิจกรรมของยุวชนสระบุรี

 • สาธิตการใช้เครื่องมือบำบัดน้ำ Save water Kit ล้างพิษสายน้ำ
 • การสาธิตการทำระเบิดจุลินทรีย์ชีวภาพ การทำกล่ำ ซั้ง

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.     เทศกาลกินข้าวเสาไห้ปลอดสาร ผักพื้นบ้านปลอดภัย

 • หุงข้าวเสาไห้ ใส่กระทงใบตอง
 • ปิดตาตีหม้อ
 • การละเล่นตีไก่

๑๙.๐๐-๑๙.๓๐ น.     ประเพณีเวียนเทียน

 • พิธีสวดพื้นบ้าน

๒๐.๐๐น.                  การแสดงสด ดนตรีไทยวนโรงเรียนห้วยหินขาว

 • รำสาวไหม
 • รำไทยวน

๒๐.๓๐น.                 การแสดงชุด พระมหาชนก จากเมืองโบราณ

 

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗.๐๐-๘.๐๐ น.         กิจกรรมทางศาสนา ลานบุญ ลานธรรม

๘.๐๐-๙.๐๐ น.         รับประทานอาหารร่วมกัน

๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.       การแสดงวิถีชีวิต ประเพณีชาวสระบุรี

 • สาธิตการทำบั้งไฟ
 • ชมวิดีทัศน์ ทฤษฎีใหม่วัดมงคลชัยพัฒนา

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.      เมืองนี้มีประวัติศาสตร์ คำบอกเล่าจากผู้เฒ่า สู่หนุ่มสาวชาวสระบุรี

 • อ.ทรงชัย การนักการกิน-การอยู่ ของชาวไทยวน
 • อ.พิเนตร น้อยพุทธา ที่มาของคนสระบุรี จ้อย
 • อ.คำแพน แวงกระโทก
 • พระมหาจรูญ จากตำบล โคกแพะ พิธีสงฆ์ไทยโบราณ

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.     เราจะสืบสานแนวทางตามพระราชดำริ สร้างความจริงให้ปรากฏแก่แผ่นดิน

                               (รวมพลังความร่วมมือเบญจภาคี ทุกภาคส่วนร่วมใจกันขยายผลทฤษฎีใหม่)

 • ตัวแทนราชการ
 • ตัวแทนภาคการศึกษา
 • ตัวแทนภาคประชาชน
 • ตัวแทนภาคเอกชน
 • ตัวแทนภาคประชาสังคมและสื่อ

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.     พิธีปฏิญาณตน เพื่อเป็นหนึ่งในผู้ลงมือปฏิบัติบูชา

 • แข่งตำบักฮุ้ง
 • ชิมอาหารพื้นบ้าน

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.    ขบวนแห่เทียนพรรษา (วัด)

๑๔.๓๐ น.                ปิดเวทีกลางเพื่อให้เข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ

 • กิจกรรมการสาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผ่าน ๙ ฐานเรียนรู้
 • เยี่ยมชมนิทรรศการและการออกร้านของร้านค้า บริษัท ห้างร้านต่างๆ

๑๖.๐๐ น.                 ปิดงาน

 

ประสานงานพื้นที่      ต้น โทร.086 325 3855         ติ๊ก โทร.085 228 5759

                               นุ้ย โทร. 085 3356642         รักเดียว โทร. 081 067 3993

                               ศูนย์สัมมากร โทร. 02 729 4456

 

แผนที่การเดินทาง

 

แผนผังการจัดงาน

  

สถานที่: 
วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
วันที่: 
๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียง