โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

Myths About Weight Loss and 6 Pack Abs

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Myth one - To get 6 pack abs you need to do a large number of crunches every day.
Or even one of the favorites of mine from an infomercial...exipure bottle "you is now able to have rock hard hot slim 6 pack abs in only eight minutes a day! " Yea, and I've a 12 inch... don't mind. I have heard this still another times than I can recall. First let me tell you the one true key that will get six pack abs. Are you ready, because you just are required to do two things! Right here it is - consume less and exercise more! That is it. That is the top secret! ninety % of getting those six pack abs is doing away with excess fat.exipure review You have already got abs, you can't see them due to the level of goo that's covering them up! The other 10 % is doing a bit of ab exercises, like crunches to help improve, and create ab muscles giving that nice rippled appearance.
Myth 2 - You have to go to a gym or perhaps buy expensive weight training systems at home to get fit and also have a good workout.
Definitely not. I do everything at home, except for nearly all of my running of course, with a set of dumbbells, a standard industry bench along with a pull up bar. A lot of people might also need to use a yoga mat if you do not have a pleasant rug, or perhaps carpeted floors for comfort. You may in addition prefer resistance bands to weights. I opt for the free weights. A weight bench is extremely convenient but not necessary. Furthermore, an extra chair or stool that you may have lying around will are available in handy too. So what does all of this mean? It means do not waste the money of yours on stupid gimmicks, fast ab machines or pills that you notice on TV! Save your cash and get some a balanced diet next time your at the supermarket instead.
Myth 3 - Spot fat removal.
I've been asked by quite a few folks what certain exercises simply target the love handles, or maybe abs, or maybe my male boobs to remove that fat? The key is, there's not. You can't spot fat eliminate. While you begin losing fat the body of yours will determine where the fat comes from. It may pull some chicken back fat off from your lat area, or some from under the arms. It might pull a bit of thigh cheese from the legs of yours or your ass. Perhaps a bit from the love of yours handles or around your spare tire gut. So I am sorry to have to say it, although you don't get a choice. You will notice you're slimming and shaping up in multiple parts of the body of yours at the same time. These days, in this regard, it is referred to as "stubborn belly fat" for a reason. Typically, when your body stores fat the lower abdomen is definitely the first place it gets saved, and again, typically, the last place from which it's removed.
Myth four - I noticed Rocky eating raw eggs in that film before he whipped Mr. T's ass! Eating raw eggs should be good for you right?exipure amazon
I believe I blew a damp fart from laughing so difficult the very first time I heard this one! Permit me to say this - NO! Raw eggs aren't healthy for you! Unless your trying to be ill from salmonella and you do not want to be able to work out for weeks while you overcome diarrhea cha cha cha, and puking the guts of yours out! I will cover much more on eggs in the nutrition area and why you ought to and shouldn't consume them, but for right now just do not eat some raw ones OK?
Myth 5 - I can perform specific exercises to just "tone" selected areas.
A large amount of folks have asked me what they can do to tone simply tone or abs just arms or chest? First let me start of by saying there is no such thing as being a "toning" exercise. What you are going to need to do just just about all depends on what your trying to achieve. For example if you intend to make your muscles stronger and bigger you need to do weight training. When you want to become leaner and exipure reviews, Suggested Webpage, more defined and eliminate the goo that is masking that sexy body of yours, then you need cardiovascular exercise and good nutrition.
Myth six - I can slim down by merely dieting.
I get this one a lot also, so permit me to just go ahead and get the full dieting concept and the reason it will never work dealt with. Diets could be unhealthy. Actually stating that the "going of yours on a diet" means that you simply intend on getting better nutrition for a fixed stretch of time, and in the conclusion of it your going to get back to your butt-crack unpleasant diet regime once again. You have to change the mindset of yours totally about dieting and understand that great nutrition should be a lasting change in the life of yours. Here is a quickie regarding why diets do not work. When you consume less your body (and metabolism) adjusts to the reduced caloric consumption. Therefore after in regards to a month you shed 6 or maybe eight lbs as your not eating enough and then you feel happy about exactly where your at so you start going directlyto your bad eating routine once again. Effectively, it takes the body of yours almost two times as long to speed your metabolism up to compensate for having a great deal more calories today that your off your eating habits, than it does to retard it down, by consuming less. Therefore not just will you get the weight back, but the majority of people end up fatter than they had been right before they got going by screwing with their metabolism.
Myth 7 - If you need to be super ripped or super huge you've to use steroids or supplements.
How frequently have you seen an advertisement for the "magic fat loss pill. Just take two a day and you'll get ripped without actually having to perform one exercise!?" Or even yet another one of my favorites "Take our mega muscle 10,000 powder shake and you can achieve forty lbs of muscle tissue in only four months!" The point is, if it were that easy then everybody walking about would be ripped and cut and there wouldn't be such an obesity issue in America.

OK your reading this since your wanting my opinion, so here it's. I am very picky about the supplements that I use as I wish to know precisely what's going into my body. "But Sgt E, I heard Arnold say "creatine will pump YOU up!" Look, the reality will be the dietary supplement business recognizes the obesity issue in America and is generating a fat ass gangster knott roll of cabbage off of frantic men and women investing cash on it. Supplements while legal, are unregulated, and untested. I could have a Bunsen-burner and my trusty spoon and create a break rock from some caffeine, exlax and aspirin and call it Mega Bulk 10,000 if I needed to.