โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

เปิดสวนสุขภาพคนเมือง

กิจกรรม : เปิดสวนสุขภาพคนเมือง 

วัน : เสาร์ที่ ๔ และอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เวลา : ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
สถานที่ : ชมรมผู้สูงอายุไท้เก๊กชี่กงสัมมากร 
 
ขอเชิญเที่ยวงานกิจกรรมเพื่อสุขภาพคนเมือง "อบ นวด" ขับพิษ ๑๐๐ ชนิด "สมุนไพร" ดื่ม "น้ำข้าว" เตาถ่าน ปรุงอาหารสุขภาพ 
 
 
กิจกรรมในงาน
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
10.00-10.30 น.   พิธีเปิดสวนสุขภาพคนเมือง 
10.30-16.00 น.   กิจกรรมระหว่างวัน
 • กระโจมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กิจกรรมโดยแพทย์วิถีบ้านๆ อบ นวด ขับพิษ 100 ชนิดสมุนไพร - ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
 • ปรุงอาหารสุขภาพลดคลอเลสเตอรอล เบาหวาน ความดัน (ยำอาหาร 4 ธาตุ) - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์ 
 • การจัดการขยะให้เป็นของดี แถมมีผักไว้กิน พืช ผัก ปลอดสารพิษ แปลงผักคนเมือง
 • การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
 • น้ำโคโรฟิวส์ ปรับสมดุลของร่างกาย การแช่มือ แช่เท้าเพื่อขับพิษออกจากร่างกาย - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
 • ดื่มน้ำข้าว ปรุงอาหารเตาถ่าน - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์ การปลูกผักในน้ำ การทำนาในน้ำ - เดวารีสอร์ท
 • น้ำสมุนไพร อัญมณี 4 สี เพื่อสุขภาพ - สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ม.ราชภัฏราชนครินทร์
 • การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สบู่สมุนไพร แชมพูสมุนไพร ลูกระเบิดจุลินทรีย์ - สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ม.ราชภัฏราชนครินทร์ / ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
 • ร้านคืนชีวิตให้แผ่นดินพบกับสินค้าของเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง - ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (สัมมากร)
วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
10.00-11.00 น.   บรรยายเรื่อง อาหารกับสุขภาพ - ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
10.30-16.00 น.   กิจกรรมระหว่างวัน 
 • กระโจมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กิจกรรมโดยแพทย์วิถีบ้านๆ อบ นวด ขับพิษ 100 ชนิดสมุนไพร - ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
 • ปรุงอาหารสุขภาพลดคลอเลสเตอรอล เบาหวาน ความดัน (ยำอาหาร 4 ธาตุ) - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์ 
 • การจัดการขยะให้เป็นของดี แถมมีผักไว้กิน พืช ผัก ปลอดสารพิษ แปลงผักคนเมือง
 • การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
 • น้ำโคโรฟิวส์ ปรับสมดุลของร่างกาย การแช่มือ แช่เท้าเพื่อขับพิษออกจากร่างกาย - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง
 • ดื่มน้ำข้าว ปรุงอาหารเตาถ่าน - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์ การปลูกผักในน้ำ การทำนาในน้ำ - เดวารีสอร์ท
 • น้ำสมุนไพร อัญมณี 4 สี เพื่อสุขภาพ - สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ม.ราชภัฏราชนครินทร์
 • การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สบู่สมุนไพร แชมพูสมุนไพร ลูกระเบิดจุลินทรีย์ - สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ม.ราชภัฏราชนครินทร์ / ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
 • ร้านคืนชีวิตให้แผ่นดินพบกับสินค้าของเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง - ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (สัมมากร)

16.00  น.   ปิดงานเปิดสวนสุขภาพครั้งที่ 1 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (พบกันครั้งต่อไป)

สถานที่: 
ชมรมผู้สูงอายุไท้เก๊กชี่กงสัมมากร ถ.รามคำแหง
วันที่: 
เสาร์ที่ ๔ และอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
แหล่งที่มา: 
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.)