โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

โครงการปั่นจักรยานกู้วิกฤตชาติคืนชีวิตให้แผ่นดิน จากภูผา...สู่มหานที (น่าน-ชลบุรี)

ชื่อโครงการ

โครงการปั่นจักรยานกู้วิกฤตชาติคืนชีวิตให้แผ่นดิน จากภูผา...สู่มหานที (น่าน-ชลบุรี
“จักรยานแห่งความเพียร ปฏิบัติบูชา ตามรอยทางพระมหาชนก”
 
ความเป็นมา 
หากพิจารณาจากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน จะพบว่า โลกตกอยู่ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ นานัปการทั้งภัยพิบัติธรรมชาติ โรคระบาดคุกคาม คน สัตว์ พืช วิกฤตเศรษฐกิจลุกลามทั่วโลก ตลอดจนความขัดแย้งทางสังคมไปจนถึงสงคราม เป็นไปดั่งภาพ ในส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งปรากฏคำว่า “มีระเบิดเกือบทั่วโลก”“ภาพเรือสำเภากำลังล่ม” และปรากฏคำ “สามัคคีคือพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย” ซึ่ง
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ได้น้อมนำ ส.ค.ส. ดังกล่าวตีความลงสู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์โดยระเบิดที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้ง 4 ลูกนั้น ได้ตีความถึงวิกฤต 4 ประการ คือ 1) ภัยพิบัติธรรมชาติ 2) โรคระบาด 3) วิกฤตเศรษฐกิจ และ 4) ความขัดแย้งทางสังคม ซึ่งมาถึงวันนี้เหตุการณ์ได้พิสูจน์แล้วเด่นชัดว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคแห่งวิกฤตการณ์อย่างชัดเจน
 
ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนื่องในวโรกาสกาญจนาภิเษก โดยจุดเริ่มต้นของบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 หลังจากที่พระองค์ได้ทรงฟังพระธรรมเทศนาเรื่องพระมหาชนกชาดก จากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการามและทรงแปลและดัดแปลงแก้ไขแล้วเสร็จตั้งแต่ พ.ศ. 2531 แต่มิได้ทรงเผยแพร่โดยทันที หากแต่รอเวลาจนถึงปี 2539 จึงพระราชทานเผยแพร่ แต่ผู้คนก็ยังไม่ได้สนใจศึกษา ตีความหรือแม้แต่ตระหนักว่านั่นเป็นคำเตือนและแนวทางรอดจากวิกฤต ที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคนไทยทุกคน จนกระทั่งในเวลาต่อมาสถานการณ์บ้านเมือง และสถานการณ์โลกวิกฤตขึ้นเรื่อยๆ เกิดความขัดแย้งรุนแรงในสังคมไทย อย่างที่ผู้คนไม่คาดคิดมาก่อน หลังจากนั้นได้มีการหยิบยกบางภาพจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกขึ้นมาตีความ แสดงให้เห็นความอัศจรรย์ของภาพที่เผยแพร่มานับสิบปี แต่กลับสอดคล้องกับเรื่องราวในปัจจุบันจนน่าประหลาดใจ จึงนำไปสู่การค้นคว้าและตีความอย่างแพร่หลาย เพื่อแสวงหาทางออกจากปัญหาที่เป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานไว้ให้แล้ว
 
ขบวนจักรยานแห่งความเพียร ในครั้งนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อบอกกล่าวเรื่องราวแห่งพระอัจฉริยภาพ และแนวทางกู้วิกฤตชาติด้วยศาสตร์พระราชา การจัดการ ดิน น้ำ ป่า ตามแนวทางพระราชดำริ การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของสังคมไทย การรณรงค์เพื่อเข้าระดมบุญเข้าร่วมเพื่อการทำงานในระยะยาว อาทิ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์ไม้พื้นบ้าน การสร้างฝายชะลอน้ำและแหล่งน้ำขนาดเล็ก ฯลฯ 
 
 
ทั้งหมดนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึง “ความเพียร” อันเป็นธรรมะที่สำคัญและเป็นการฟื้นฟูต้นมะม่วงด้วยการปฏิบัติบูชา ยึดมั่นในความดีงาม ธรรมะ และทานตามแนวทางจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
 
“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์”
 
 
 เจ้าของโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่าง สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย (กลุ่มนักปั่นสะพานบุญ) เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ค่ายกสิกรรมธรรมชาติป่าต้นน้ำชาติตระการ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองโบราณ และบริษัท สหพีร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
     
 
วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม จักรยานยาตรา คืนชีวิตให้แผ่นดินในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ
1. คืนชีวิตให้แผ่นดิน ผืนน้ำ และป่าไม้ ตามรายทาง รณรงค์เผยแพร่การกอบกู้วิกฤตชาติด้วยศาสตร์พระราชาให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการทำใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการลงมือปฏิบัติบูชาเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา
2. เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้วยแนวทางวิถี บ้าน บ้านเพื่อการคืนกลับสู่วิถีชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อระดมทุนเข้าร่วมใน “กองทุนปฏิบัติการกู้วิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” สนับสนุนกิจกรรม กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์ไม้พื้นบ้าน การสร้างฝายชะลอน้ำและแหล่งน้ำขนาดเล็ก
4. เพื่อปฏิบัติบูชาด้วยความเพียร ตามแนวทางจากพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ด้วยขบวนจักรยานปั่นพันกิโลเพื่อเปิดงาน “มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 6 : รหัสลับพระมหาชนก ทางรอดจากวิกฤต”
 
ระยะเวลา 5-15 มีนาคม 2555 (11 วัน) 
 
แนวคิดหลัก กลุ่มนักปั่นจักรยานจากสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย (กลุ่มนักปั่นสะพานบุญ) ร่วมทำกิจกรรมกู้วิกฤตชาติคืนชีวิตให้แผ่นดินกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติตลอดเส้นทาง จากภูผาสู่มหานที โดยการใช้ศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ได้แก่ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โยนระเบิดจุลินทรีย์ เติมน้ำหมักชีวภาพลงในแหล่งน้ำ และเปิดเวทีให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตลอดเส้นทาง (สวนเอเดน จ.น่าน สู่มาบเอื้อง จ.ชลบุรี) 
 
รูปขบวน 
1) ขบวนจักรยานทางไกล : แต่งกายด้วย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจักรยานที่มีตราสัญลักษณ์ของผู้สนับสนุนโครงการ
1.1 สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยจำนวน 100 คน
1.2 เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ จำนวน 30 คน
1.3 เครือข่ายเยาวชนรักษ์ต้นน้ำ เอไอเอสสานรัก 10 คน
1.4 เครือข่ายยุวเกษตรโยธิน 10 คน
 
2) ขบวนต้อนรับ : จักรยานวิถีบ้าน บ้าน (สีสันขบวนจักรยาน และการต้อนรับของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติในพื้นที่ อย่างน้อยจำนวน 20 คน
ศิษย์เครือข่ายในพื้นที่ ชักชวน 5 ภาคีเข้าร่วม
3) ขบวนสนับสนุน : ขบวนรถสนับสนุนการเดินทาง
4) ขบวนสื่อมวลชน : ประสานงานสื่อมวลชน และอำนวยความสะดวกการถ่ายทำ
5) ขบวนซ่อม-เสริม : กองกำลังเสริมสำหรับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
6) ขบวนพยาบาล ทีมพยาบาลสำหรับฉุกเฉิน (คนละครึ่งทาง
 
กิจกรรม เริ่มขบวนปั่นจักรยานทางไกลจาก สวนเอเดน จ.น่าน เดินทางผ่านศูนย์เครือข่ายต่างๆ มุ่งหน้าสู่ มาบเอื้องโดยจัดกิจกรรมหลัก ดังนี้
 
1. ประชาสัมพันธ์ผ่านรถ Mobile Unit และให้คำบรรยาย ผ่านรถโมบาย ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมา รากเหง้าอารยธรรมของสถานที่นั้นๆ ในเรื่อง การกิน การอยู่ การใช้ชีวิต ประเพณีเด่นๆ ที่สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยเชิญผู้เฒ่า ผู้แก่ในพื้นที่มาเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟัง
2. เปิดเวทีให้ความรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรากเหง้าแห่งสยามอารยะ โดยวิทยากรจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
3. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กตัญญูต่อสถานที่ ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง (คืนผืนป่า) โยนระเบิดจุลินทรีย์ หรือน้ำหมักจุลินทรีย์ และทำบ้านปลา กล่ำ ซั้ง (คืนผืนน้ำและทำการเพาะจุลินทรีย์จากผืนป่านั้นๆ (จุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อขยายคืนกลับสู่ผืนดิน (คืนแผ่นดินโดยคณะผู้เข้าร่วมขบวนจักรยานวิถีบ้าน บ้านทำกิจกรรมตลอดวัน รอรับคณะนักปั่นจักรยานกู้วิกฤตชาติที่เดินทางมาจากศูนย์ตั้งต้น
4. รับบริจาคเงินเข้าร่วมใน “กองทุนปฏิบัติการกู้วิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” สนับสนุนกิจกรรม กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์ไม้พื้นบ้าน การสร้างฝายชะลอน้ำและแหล่งน้ำขนาดเล็ก และการจัดงาน “มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 6 :รหัสลับพระมหาชนก ทางรอดจากวิกฤต”
 
เส้นทางจักรยาน 
1) วันที่ 5 มี.ค. 55 สวนเอเดน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน ระยะทาง 55 กม
2) วันที่ 6 มี.ค. 55 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ระยะ 114 กม
3) วันที่ 7 มี.ค. 55 อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ - อ.ท่าปลา อุตรดิตถ์ ระยะทาง 56 กม
4) วันที่ 8 มี.ค. 55 อ.ท่าปลา อุตรดิตถ์ - ค่ายฯ ป่าต้นน้ำชาติตระการ พิษณุโลก ระยะทาง 109 กม
5) วันที่ 9 มี.ค. 55 ค่ายป่าต้นน้ำชาติตระการ - มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ระยะทาง 103 กม
6) วันที่ 10 มี.ค. 55 มรภ.พิบูลสงคราม - ศูนย์เครือข่ายฯ พิจิตร ระยะทาง 68 กม
7) วันที่ 11 มี.ค. 55 ศูนย์เครือข่ายฯ พิจิตร - เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ระยะทาง 149 กม
8) วันที่ 12 มี.ค. 55 เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี - โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ จ.สระบุรี ระยะทาง 124 กม
9) วันที่ 13 มี.ค. 55 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ จ.สระบุรี - ศูนย์ภูมิรักษ์ฯ จ.นครนายก ระยะทาง 110 กม
10) วันที่ 14 มี.ค.55 ศูนย์ภูมิรักษ์ฯ จ.นครนายก - มรร.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 99 กม
11) วันที่ 15 มี.ค.55 มรร.บางคล้า - ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง จ.ชลบุรี ระยะทาง 59 กม
รวมระยะทาง 988 กม.
 
 
สถานที่พัก และจัดกิจกรรมหลัก
1. สวนเอเดน จ.น่าน
2. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน
3. อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
4. อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
5. ค่ายฯ ป่าต้นน้ำชาติตระการ
6. มรภ.พิบูลสงคราม ทะเลแก้ว
7. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ พิจิตร
8. เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
9. โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ มวกเหล็ก จ.สระบุรี
10. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก
11. สกพ. มรร. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
12. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี
 
องค์กรร่วมจัด 
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มรภ.ราชนครินทร์
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว มรภ.พิบูลสงคราม
วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา ค่ายฯ ป่าต้นน้ำชาติตระการ
- บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองโบราณ
 
 
สถานที่: 
น่าน-ชลบุรี
วันที่: 
๕-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
แหล่งที่มา: 
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ