โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

ปลูกป่า

  1. เรื่องการเชื่อมต่อผืนป่าเมืองไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนที่มีความสำคัญของโลก เป็นเรื่องที่อาจารย์ยักษ์ติดใจมานานแล้วดังที่ได้เล่าให้ฟังแล้ว แล้วก็เชื่อมันว่าถ้าเครือข่ายทุกคนระดมพลังกันขึ้นมา ลุยกันเข้ามา โดยมีภาคเอกชนหนุนเสริมและทำจริง มันต้องสำเร็จด้วยปรัชญาพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พิสูจน์แล้วว่าใครมาทำก็ต้องมั่นคงและยั่งยืนจริง

    เรื่องการเชื่อมต่อผืนป่าเมืองไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนที่มีความสำคัญของโลก เป็นเรื่องที่อาจารย์ยักษ์ติดใจมานานแล้วดังที่ได้เล่าให้ฟังแล้ว แล้วก็เชื่อมันว่าถ้าเครือข่ายทุกคนระดมพลังกันขึ้นมา ลุยกันเข้ามา โดยมีภาคเอกชนหนุนเสริมและทำจริง มันต้องสำเร็จด้วยปรัชญาพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พิสูจน์แล้วว่าใครมาทำก็ต้องมั่นคงและยั่งยืนจริง ก็เลยอยากจะชักชวนกันเข้ามา เพราะในการทำงานครั้งนี้อาจารย์ยักษ์จะพิสูจน์ทฤษฎีขับเคลื่อนสังคม (Social Movement) ให้ดู พร้อมกับที่ได้เปิดสอนวิชานี้ในมหาวิทยาลัยที่กำลังดำเนินการอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ก็จะได้ใช้พื้นที่ป่าที่จะร่วมกันทำงานนี้เป็นพื้นที่การสอนภ

    แหล่งที่มา: 
    พอแล้วรวย คมชัดลึก วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556