โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

gxuthaddeus75753's blog

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/agrinatu/domains/agrinature.or.th/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.

Laws of Success: Seven Things Weight Loss Programs Taught me About Success

Submitted by gxuthaddeus75753 on April 22, 2022 - 08:01

In life we are faced with diverse styles of challenges. The issues I encounter might be different from what you are going through. But make no errors about it; everyone should face problems and find ways to resolve them.
Every day consultants spring up in a field or some other although the problems does not simply disappear because there are expert fixes. No! It is you that have the issue that must seek out the expert and make consistent effort to apply remedies recommended to solve that problem.

Weight Loss Strategies for the Proper way to lose Weight

Submitted by gxuthaddeus75753 on April 22, 2022 - 07:16

Find out how teas have become the best weight loss pills at cvs (More Bonuses) weight loss supplement to weight loss and overcoming obesity. If you're looking for an all natural way to burn up body fat, Wulong tea (also Oolong Tea) may deliver the fat burning effects you're searching for. Wulong Tea could be the best way to lose weight, shedding your fat while you like a good tasting tea. It can just burn excess fat.

Shedding weight - three Top Natural Weight-loss Methods

Submitted by gxuthaddeus75753 on April 22, 2022 - 06:33

Do you realize that weight loss may be achieved naturally as well and those artificial fat burners are not necessarily required to get rid of obesity? When this heightens the excitement of yours on losing weight, read through these three best natural fat reduction strategies that would reap lasting and effective results:
1. Try Out Acai Berry
1. Try Out Acai Berry

Selecting Weight Loss Fat Burners Wisely

Submitted by gxuthaddeus75753 on April 22, 2022 - 05:51

There is a lot of talk about weight loss fat burners and yes it could be tough to tell what is scientifically based truth and what's hype. While much of the talk is rather positive, some negative comments do find their way into the media. And so, just how can you tell whether you need to have weight loss fat burners? It is a personal choice.

Buy Alli Diet Pill Online

Submitted by gxuthaddeus75753 on April 22, 2022 - 04:53

Before you rush to have alli fat loss diet pill online, it's very important for you to learn what it offers. The variety of fat burning diet pills in the market makes it difficult to select the best weight Loss pills on amazon one that will function for you. If you plan to buy alli, then you will be taking the foremost weight loss pill which is utilized by medical experts. It's a tried and tested effectual pill which enhances fat loss.

Weight Loss Tips for the Proper way to lose Weight

Submitted by gxuthaddeus75753 on April 22, 2022 - 04:11

Understand how teas are becoming the very best weight loss supplement to weight loss and overcoming obesity. If you are searching for an all natural solution to burn fat, Wulong tea (also Oolong Tea) may well provide the weight loss side effects you are looking for. Wulong Tea could be the very best way to reduce weight, shedding your fat while you love an excellent tasting tea. It can just burn body fat. Weight loss has never ever been very easy, and losing weight has never been extremely attainable.

Ripped Muscle Diet Plan - Build Muscle and Drop Body fat by Eating Clean

Submitted by gxuthaddeus75753 on April 22, 2022 - 03:29

Many of us have arrived at the harsh realization that to shed unwanted fat we must change our healthy eating plan. There is just no way around it. There's no super diet pill that is going to work if you don't eat really clean. You can also get surgery nowadays to get rid of some fat, but if you don't modify your diet program then you'll be back that you started. So eating clean is a necessity. But what many of us difficult core mass lifters and bodybuilders be concerned about is losing hard earned muscle and strength while dieting being ripped.

Thermogenic Fat Burners: How They can Help You

Submitted by gxuthaddeus75753 on April 22, 2022 - 02:47

Among the hardest things you can ever do in your life is lose weight. Though there continues to be a push recently to do good to the body of yours by training and eating properly, the plethora of available food and activities to do while sitting are distracting, as well as discovering the motivation to actually work out as well as eat correctly could be tough to locate.

Are the Weight loss supplements You're Taking Safe?

Submitted by gxuthaddeus75753 on April 22, 2022 - 02:02

Diet pills have turned out to be a fad lately. Many individuals take fat reduction pills across the world for losing best weight loss pills at gnc (click the following page). In fact, the weight-loss market has become a marketplace for slimming capsules of every conceivable type. But, what advertisers as well as manufacturers don't bother to tell you is that these diet pill may have serious side effects.

Fahrenheit Diet Pill Will certainly NOT Enable you to Lose Weight

Submitted by gxuthaddeus75753 on April 22, 2022 - 01:20

Every year you can find dozens of brand new diet supplements that come out to the market that promise amazing weight loss results. And folks purchase these diet products hoping that they are going to work as claimed and burn off the fat of the bodies of theirs by just swallowing a pill.
Fahrenheit diet pills are just another of a lot of pills which promises a great deal but doesn't deliver in the real world.