โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยของ "พ่อ"
ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง

ติดต่อเรา

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
เลขที่ ๑๑๔ ซอย บี ๑๒ หมู่บ้านสัมมากร สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
สำนักงาน ๐๒-๗๒๙๔๔๕๖ (แผนที่)
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง 038-198643 (แผนที่)


User login

วิถีวชิราวุธ....วิถีการศึกษานอกกรอบ

อาจารย์ยักษ์คุยเรื่องการศึกษามา 3 ตอนติดๆ กัน ตอนนี้ก็จะขอต่ออีกสักตอน เนื่องจากมีเรื่องราวดีๆ อยากเล่าให้กันฟัง เมื่อสองสัปดาห์ก่อนอาจารย์ยักษ์มีนัดประชุมร่วมกันระหว่างสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและคณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในประเด็นสำคัญคือความร่วมมือในการจัดโครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำวิถีวชิราวุธ” ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธ

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่มา : http://thaigoodview.com/files/u31998/003.jpg

 

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ที่มา : http://thaigoodview.com/files/u31998/003.jpg

ค่ายนี้มีเป้าหมายว่าจะอัญเชิญพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 รวมทั้งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และปรัชญาทางศาสนาพุทธของเรามาอบรมบ่มเพาะนักเรียนชั้นม.2 ที่กำลังจะขึ้นม.3 ใช้เวลาประมาณ 15 วัน ซึ่งนักเรียนจะได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนปลายน้ำที่ลุ่มน้ำหลังสวน ตั้งแต่พะโต๊ะไล่มาเรื่อยจนถึงหนองใหญ่ ไปเกาะพิทักษ์ และกลับมาที่ชุมพรคาบาน่า กิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ขึ้นก็เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างภาวะผู้นำและความเป็นสุภาพบุรุษในการปกครองน้อง โดยฝึกวินัยและความเป็นผู้นำจากการระเบิดจากข้างใน ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ จึงถูกออกแบบให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนานตามที่ท่านผู้บังคับการได้ตั้งใจเอาไว้ โดยจะได้เห็น ได้จับ ได้ปฏิบัติจากของจริงด้วยหลักการสำคัญคือ “เช้าบรรยาย บ่ายพาทำ ค่ำสรุป” คือ ในช่วงเช้าเด็กจะเรียนรู้กันด้วยการฟังบรรยายบ้าง ดูสื่อ ดูสารคดีอะไรต่างๆ ที่จะผลิตขึ้นเพื่อสื่อสารปรัชญาของทั้ง 3 พระองค์รวมทั้งความสำเร็จของรุ่นพี่ๆ เพื่อเรียกวิญญาณความเป็นวชิราวุธขึ้นมา บ่ายก็ลงมือปฏิบัติให้สัมผัสของจริง แล้วพอค่ำก็มานั่งสรุปกันเป็นแนวทางแห่งวิถีวชิราวุธ เพื่อสร้างภาวะผู้นำที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและรักธรรมชาติขึ้น ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดแล้วในช่วงนี้

อาจารย์ยักษ์ก็ขอขอบคุณ คณาจารย์ ท่านผู้บริหาร โดยเฉพาะท่านผู้บังคับการที่สร้างสรรค์นวัตกรรมของการจัดการศึกษานอกกรอบอันนี้ขึ้นมา โดยอนุญาตให้ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครู เข้าทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อสร้างภาวะผู้นำขึ้นในยามที่สังคมกำลังวิกฤตการศึกษา ดังนั้นนวัตกรรมอันนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นต้นแบบที่ดีได้อย่างแน่นอน จากประสบการณ์ของเครือข่ายเราไม่ว่าจะเป็นที่ต้นน้ำพะโต๊ะ ก็มีทีมงานอยู่มากมาย ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นผู้นำชาวบ้าน ทีมงานของพงศา ชูแนม ไล่มาจนถึงเกาะพิทักษ์ก็มีผู้ใหญ่หรั่ง มาจนถึงกำนันเคว็ดที่ทำงานทั้งวังตะกอ ทำทั้งหนองใหญ่ที่เป็นแก้มลิงที่หยุดภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างเฉียบพลัน ได้อย่างชะงัดจริงๆ ตามปรัชญาของพระเจ้าแผ่นดินเรา รวมทั้งชุมพรคาบาน่าซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นแบบของความสำเร็จของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแก้วิกฤตอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในภาวะที่เจอกับวิกฤตหลายระลอกก็สามารถยืนหยัดผ่านวิกฤตหลายระลอกมาได้ ก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นฟันฝ่าอุปสรรคในยามวิกฤตมาได้จนถึงทุกวันนี้ เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้ภาวะผู้นำจากต้นแบบตัวจริง เสียงจริงเหล่านี้

การจัดอบรมบ่มเพาะในโครงการค่ายครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และครูบาอาจารย์ รวมทั้งจะเป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบที่ไม่ติดตำราจนเกินไป ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานแนวทางเอาไว้ว่า ถ้าเราติดตำราเราก็จะทำทุกอย่างโดยเปิดตามตำรา พอมาถึงหน้าสุดท้ายก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อก็ต้องปิดตำรา ปิดตำราแล้วก็ไปต่อไม่เป็น สุดท้ายก็ต้องเปิดหน้าหนึ่งใหม่ก็ถอยหลังเข้าคลอง จะเป็นการถอยหลังเข้าคลองอย่างน่ากลัว อันนี้ก็จะเป็นการบุกเบิกนำ ถือเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรมของท่านผู้บริหารทุกระดับทีเดียว ก็ต้องขออนุญาตขอบพระคุณ ยกย่อง ท่านผู้บริหารทุกระดับของวชิราวุธที่จะปฏิรูปการศึกษาครั้งสำคัญ ถือว่าเป็นนวัตกรรม เป็น innovation ที่สำคัญมากเลยทีเดียว หวังว่าเรื่องราวของ “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำวิถีวชิราวุธ” ครั้งนี้ จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับการพัฒนาการศึกษาของชาติไทยในอนาคตและเป็นอีกหนึ่งแสงสว่างและทางออกซึ่งเปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ เป็นอีกหนึ่งความฝันของอาจารย์ยักษ์ที่จะได้เห็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในพ.ศ.นี้ +

แหล่งที่มา: 
พอแล้วรวย คมชัดลึก วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556